מדור יישומים מדעיים מחלקת התמיכה במשתמש אגף התקשוב
 אוניברסיטת בר-אילן לוגו
            בר-אילן

רישוי תוכנות > הסבר על סוגי רישיונות > רכישת רישיון עצמאי


הסבר כללי על רכישת רישיון עצמאי

בתוכנות עם מספר מוגבל של רישיונות, האוניברסיטה מזמינה לקראת חידוש החוזה השנתי מספר רישיונות לפי דרישת המשתמשים. הזמנת רישיון בית היא אישית, וכל רוכש מכסה את עלות הזמנתו. הליך הרכישה הספציפי שונה מתוכנה לתוכנה. רישוי תוכנות
תנאי השימוש ברישיון עצמאי

א.      הרישיון נרכש לתקופת-זמן מוגבלת (תקופת-הרישוי). מועדי חידוש החוזה הם קשיחים, ולכן משך השימוש בתוכנה הוא עד מועד חידוש ההסכם השנתי של ספק התוכנה עם מחב"א. משתמש אשר רוכש רישיון עצמאי במהלך תקופת הרישוי, משלם עבור כל התקופה.

ג.       המשתמש מקבל הוראות התקנה ומידע נלווה (למשל סיסמה אם יש צורך).

ד.      קניית הרישיון לא כוללת דוקומנטציה מודפסת.

ה.     קניית הרישיון מזכה את הרוכש בעדכוני גירסאות חינם במשך תקופת הרישוי.


הסבר על סוגי רישיונות

רישיון קמפוס/רשת
תנאי רכישה הסבר טכני
רישיון עצמאי/בית
תנאי רכישה
הסבר טכני


לבירורים נוספים על נהלי רישוי, יש לפנות אל רמ"ד יישומים מדעיים, ד"ר מאיר רוט, טל. 4875.