דר' סמדר שץ
יועצת לעיבודים נומריים

הודעות על תוכנות נומריות

סיום תפקידי באגף התקשוב

ביום חמישי 31 בינואר 2019 אני מסיימת את תפקידי באגף התקשוב.
לבירורים בענייני תוכנות נומריות, אנא פנו לרמ"ד יישומים מדעיים הגב' שלומית יערי בכתובת: Shlomit.Yaari@biu.ac.il.