מדור יישומים מדעיים מחלקת התמיכה במשתמש אגף התקשוב
 אוניברסיטת בר-אילן לוגו
            בר-אילן

רישוי תוכנות > MATLAB > רשימת כלים הכלולים ברישיון


רשימת כלים הכלולים ברישיון

Standard Program Configuration for TAH – Campus Option:
MATLAB
Simulink
Bioinformatics Toolbox
Control System Toolbox
Curve Fitting Toolbox
Data Acquisition Toolbox
DSP System Toolbox
Image Processing Toolbox
Instrument Control Toolbox
Optimization Toolbox
Signal Processing Toolbox
SimMechanics
Stateflow
Statistics Toolbox
Simscape
Symbolic Math Toolbox (Version 5.1 or later)

רישוי תוכנות

Add-On Programs for TAH – Campus Option:
(Could be revised with every  renewal)

List for 2013:

Aerospace Toolbox
Communications System Toolbox
Computer Vision System Toolbox
Database Toolbox
Econometrics Toolbox
Embedded Coder
Financial Toolbox
Fixed-Point Toolbox
Fuzzy Logic Toolbox
Gauges Blockset
Global Optimization Toolbox
Image Acquisition Toolbox
Mapping Toolbox
MATLAB Coder
MATLAB Compiler
Model Predictive Control Toolbox
Model-Based Calibration Toolbox
Neural Network Toolbox
Parallel Computing Toolbox
Partial Differential Equation Toolbox
Real-Time Windows Target
RF Toolbox
Robust Control Toolbox
SimBiology
SimEvents
SimPowerSystems
SimRF
Simulink Coder
Simulink Control Design
Simulink Fixed Point
Simulink HDL Coder
Spreadsheet Link EX (for Microsoft Excel)
System Identification Toolbox
Wavelet Toolbox

MATLAB


לדף הבית של ד"ר סמדר שץ