מדור יישומים מדעיים מחלקת התמיכה במשתמש אגף התקשוב
 אוניברסיטת בר-אילן לוגו
            בר-אילן

רישוי תוכנות > MATLAB


תוכנת MATLAB


מטלב היא תוכנה לעיבודים נומריים וגרפיים. התוכנה שימושית במגוון רחב של תחומים באקדמיה וגם בתעשייה. באופן מסורתי, השתמשו בתוכנה חוקרים במדעים המדויקים ובעיקר מהנדסים, אולם בשנים האחרונות התרחב השימוש גם למדעי החיים ומדעי החברה. בנוסף לחלק הבסיסי, התוכנה מציעה עשרות כלים נלווים, הנקראים ערכת-כלים או Toolbox. רוב המשתמשים במטלב באקדמיה נעזרים גם ב-Toolbox אחד לפחות. רישיון מטלב על כל חלקיו נעשה במסגרת מרכז החישובים הבין אוניברסיטאי (מחב"א).
הגירסה העדכנית המופצת כיום באוניברסיטת בר-אילן היא R2014b.

רישוי תוכנות

רישוי מול מחב"א

רישיון מחב"א ל-MATLAB כולל רישיון רשת על שרת ארצי, וכן רישיונות אישיים לשימוש בבית, לאנשי סגל וסטודנטים לתארים מתקדמים.
החל משנת 2011, רישוי MATLAB נעשה בתנאי TAH - Total Academic Headcount. משמעות הסדר זה:

א. מספר בלתי-מוגבל של משתמשים בו-זמנית ברישיון הרשת. לא יישנו מקרים שבהם לא ניתן להשתמש בכלי מסוים (כאשר מספר המשתמשים עלה על מספר המפתחות שניקנו).

ב. הרישיון (גם רישיון רשת וגם רישיון עצמאי) כולל חלק מן הכלים-הנלוים, כפי שמפורט ברשימה. ברשימה חלק קבוע שיירכש כל שנה, וחלק משתנה שהרכבו ייקבע כל שנה לקראת חידוש הרישיון עם החברה. משתמשים יכולים להזמין בתשלום נוסף כלים שאינם ברשימה.

חידוש החוזה חל ב-1 בדצמבר כל שנה. במועד זה מתחדש גם רישיון הרשת. רישיונות הבית מתחדשים ב-1 בינואר. כל הרכישה מן החברה מתבצעת במעמד החידוש השנתי, ואין אפשרות לשנות את תנאי ההסכם במהלך השנה. לכן לקראת מועד החידוש השנתי, יש לבצע הערכה של השימוש העתידי, ולהיערך לרכישה נפרדת של המוצרים הנלוים שאינם כלולים ברישיון TAH של שנה זו.

רישוי MATLAB

נוהל לרכישת רישיון רשת
נוהל לרכישת רישיון בית
נוהל התקנה לפי חיוב מחלקתי

חיוב פנימי של המשתמשים
לכיסוי הוצאות האוניברסיטה על רישוי MATLAB קיימים כיום שני הסדרים:

תשלום מחלקתי כולל:
מחלקות שנכנסו להסדר זה, משלמות סכום שנתי כולל. תמורת סכום זה, המחלקה מורשית להתקין MATLAB על מספר כלשהו של מחשבים בקמפוס השייכים לה, וכן לאשר לכל אנשי הסגל והתלמידים לתארים מתקדמים להתקין רישיון בית (Stand-alone).
נוהל התקנת MATLAB לפי חיוב מחלקתי

תשלום ישיר ע"י משתמש-הקצה:
משתמשי-קצה במחלקות שאינן כלולות בהסכם המחלקתי ירכשו בחנות ברנט רישיון למחשב בודד. יש נהלים נפרדים לרכישת רישיון-רשת ולרכישת רישיון לשימוש ביתי.

נוהל רכישת רישיון רשת ל-MATLAB
נוהל רכישת רישיון בית ל-MATLAB

לבירורים נוספים על נהלי רישוי, יש לפנות אל רמ"ד יישומים מדעיים, שלומית יערי, טל. 4872.


לדף הבית של ד"ר סמדר שץ