מדור יישומים מדעיים מחלקת התמיכה במשתמש אגף התקשוב
 אוניברסיטת בר-אילן לוגו
            בר-אילן
נהלים לרכישת תוכנות נומריות הנתמכות ע"י המרכז לתקשוב ומידע

שם התוכנה
נוהל רכישת רישיון רשת
נוהל רכישת רישיון עצמאי
MATLAB
נוהל רכישת רישיון רשת ל-MATLAB
נוהל רכישת רישיון בית ל-MATLAB
נוהל רישוי MATLAB בהסדר מחלקתי
Maple

COMSOL
נוהל רכישת רישיון רשת ל-COMSOL
נוהל רכישת רישיון COMSOL בהסדר מחלקתי

ORIGIN
נוהל רכישת רישיון רשת ל-Origin נוהל רכישת רישיון עצמאי ל-Origin
Mathematica

נוהל רכישת רישיון בודד ל-Mathematica
נוהל רכישת רישיון ל-Mathematica בהסדר מחלקתי
LavVIEW
נוהל רישוי LabVIEW בהסדר מחלקתי

רישוי תוכנות

רישוי MATLAB
רישוי Maple
רישוי COMSOL
רישוי ORIGIN
רישוי Mathematica
רישוי LabVIEW

סוגי רישיונות
מצגת: רישוי ובעיות נפוצות

תוכנות נומריות, הנמכרות במסגרת מרכז החישובים הבין אוניברסיטאי (מחב"א) ניתנות לרישוי בשתי צורות:

 • רישיון-רשת, הנקרא גם רישיון צף או concurrent, מיועד להתקנה על מחשב הנמצא בקמפוס ומחובר לרשת האינטרנט.
 • רישיון עצמאי, הנקרא גם stand-alone או התקנת בית, מיועד לשימוש בתוכנה על מחשב שאינו מחובר לאינטרנט דרך הרשת של קמפוס האוניברסיטה. במילים אחרות, מחשב הנמצא בקמפוס אבל אינו מחובר לרשת האינטרנט, או מחשב המחובר לרשת האינטרנט אבל לא דרך הרשת הקמפוסית, יש לקנות עבורו רישיון עצמאי.

לבירורים נוספים על נהלי רישוי, יש לפנות אל רמ"ד יישומים מדעיים, שלומית יערי, טל. 4872.

בנושא סיסמאות והתקנות יש לפנות אל מנהלן/ית רישיונות.


תנאי רכישה
הסבר טכני
רישיון קמפוס/רשת
תנאי רכישה הסבר טכני רישיון עצמאי/בית
לדף הבית של ד"ר סמדר שץ