פרופ' דב שוורץ

 

השכלה

השגים מחקריים

תפקידים בהווה ובעבר

פרסומים

מבחר פרסומים [רשימה בלועזית]

פרסים

קורות חיים

Curriculum Vitae

תלמידי מחקר

קשר

 

 

 

 

 

 

פרופ' דב שוורץ נולד בחיפה בשנת 1961, בן יחיד להורים ניצולי שואה. אביו שרד את מחנות הכפייה בטרנסניסטריה ואמו הייתה בתקופת השואה באזור טשרנוביץ. את לימודיו היסודיים עשה בבית הספר יבנה – נצח ישראל. את לימודיו התיכוניים עשה לסירוגין בבית הספר יבנה ובבית הספר הראלי העברי בחיפה. במשך שנים אלה היה חבר בתנועת הנוער 'בני עקיבא'. לאחר מכן פנה ללימודי הסדר בישיבת 'כרם ביבנה'. על נסיבות ההחלטה כתב בחתימה לספרו על הפילוסופיה של הרב י"ד סולובייצ'יק:

לוותיקה שבישיבות ה'הסדר' היגעתי מאחר שראיתי בה ישיבה הקרובה ביותר לדגם הקלאסי של הישיבות הליטאיות. כצעיר תוהה ותועה איוותה נפשי ללמוד בישיבה גבוהה. לא ראיתי כל סתירה בין היותי בוגר תיכון דתי וחברותי ב'בני עקיבא' לבין  המשך לימודים תורניים בהיקף מלא בישיבה שאיננה ציונית. אפשר שהאווירה בחיפה בשנות השבעים של המאה שעברה לא החריפה את הפרדוקס, ואפשר גם שהנורמה שהייתה אז בישיבות התיכוניות, שלפיה מובחרים שבתלמידים נותבו לישיבות שאינן ציוניות, תרמה לכך. דווקא הדגם החרדי-הליטאי משך את ליבי, ובישיבה מסוג כזה ביקשתי לבלות את ימי חורפי; אולם באותם ימים לא איפשר החוק ליוצאי תיכונים דתיים ללמוד בישיבות שאינן ב'הסדר'. מהלכים שנקטתי בסיוע הרב יואל קלופט וח"כ לורנץ מ'אגודת ישראל' לא הועילו. דרכו של ידיד שהלך עמי בדרך זו צלחה, ושמו נשמט מהרשימות; לא כן דרכי. מנקודת מבטו של מתבגר אחת היא לי: ניגזר היה עלי ללמוד בישיבת הסדר. כך נכנסתי לכרם דיבנה.

במהלך לימודי ההסדר משכה דמותו של הרב דוד כהן (הנזיר) את ליבו, והוא כתב שורה של מאמרים על הגותו. מששמע הרב שאר ישוב כהן על כך, הציע לו להוציא את כתבי הנזיר ב'בית אריאל' שבירושלים. שנה לאחר מכן החל פרופ' שוורץ בלימודיו בבר-אילן. בשנה השנייה ללימודי התואר הראשון הדריך באוניברסיטה הפתוחה ואף נמנה עם מפתחי הקורס של פרופ' יצחק טברסקי המנוח. באמצע שנה זו החל ללמד שלושה קורסים באוניברסיטת בר-אילן. על הסיטואציה כתב אברהם בלאט בספרו 'דיוקן וקתדרה':

כאן קרה אחד הקוריוזים, שהפכו את דב שוורץ בן-לילה למרצה במחלקה לפילוסופיה; שכן שבוע לפני הסמסטר השני, בשנה השנייה ללימודיו, אירע שאחד המרצה במחלקה לקה במחלה קשה ולא היה מי שיחליפו. כך הוצע לסטודנט בעל תואר ראשון בלבד, ללמד שלושה קורסים, בהתרעה של שבוע מראש, והדבר נתקבל, והתלמיד הפך למורה.

את הדוקטורט, בהדרכת פרופ' אברהם נוריאל ז"ל, סיים שוורץ כשלוש וחצי שנים לאחר שדרך לראשונה בשערי האוניברסיטה. מאז כתב עשרים ספרים ועשרות רבות של מאמרים. הוא בחר להתמקד בתקופות שונות של מחשבת ישראל, החל בימי הביניים וכלה במחשבה יהודית אקטואלית. הוא הציג תאוריות שונות, שהיו פרובוקטיביות בזמנן, וכיום יש להן ממשיכים רבים באקדמיה. למשל: פרופ' שוורץ טען שאת משנת הרב קוק יש להבין לאור הגות תלמידיו הקרובים (הרב הנזיר, הרב חרל"פ, הרב צבי יהודה קוק), לאמור כחוג רעיוני. טענה זו התמודדה עם גישת אנשי האוניברסיטה העברית (הפרופסורים רביצקי, שבייד ואיש שלום), שטענו כי יש לחצוץ בין הראי"ה קוק לבין ממשיכיו. כיום נכתבים מחקרים רבים ברוח זו. דוגמה נוספת היא כתיבה מחודשת של הגות ימי הביניים. שוורץ פרסם שורה של ספרים, שכל אחד בוחן זווית ראייה מסויימת של ההגות היהודית בימי הביניים. הספרים הללו חותרים לתפיסה פוסט-מודרניסטית של כתיבת ההיסטוריה. כיום עוסק שוורץ בחקר ההגות היהודית בביזנטיון בשלהי ימי הביניים ובמחקר פנומנולוגי של ההגות הציונית הדתית לגווניה.

רעייתו של פרופ' שוורץ היא גילה לבית איגל. לפרופ' שוורץ ששה ילדים, בישיבות הסדר, באוניברסיטה ובבתי ספר תיכוניים.

 

השכלה

 

1979-1983 ישיבת 'כרם ביבנה' (מסלול הסדר).

1983-1980 שרות צבאי (מקצוע צבאי: חובש).

1985-1983 לימודי הוראה במכללת הדרום (קבלת תעודת הוראה רשיון הוראה).

1986-1987 לימודי תואר ראשון בפילוסופיה יהודית וכללית (אוניברסיטת בר-אילן)

1989-1988 לימודי תואר שלישי בפילוסופיה יהודית (אוניברסיטת בר-אילן).

1990-1985 לימודים תורניים גבוהים בבית אריאל ('הרי פישל'), בית וגן, ירושלים.

1990 – PhD מטעם אוניברסיטת בר-אילן. שם העבודה: משנתו הפילסופית-הדתית של ר' שמואל אבן צרצה. בציון מעולה.

 

הישגים מחקריים

 

פרופ' שוורץ עוסק שנים רבות בתולדות הרעיונות באופן כללי ומחקר פרטני. עם הישגיו ניתן למנות את אלה:

(א)    חקר החוגים בהגות היהודית בימי הביניים: בכתביו ניתן לראשונה מיפוי מקיף לחוגים הפילוסופיים שפעלו בספרד ובפרובנס בשלהי ימי הביניים.

(ב)    פרספקטיבות חדשות: בחיבורים אחדים המנתחים את תולדות ההגות היהודית במאות ה-15-10 נטען, כי היסטוריית הרעיונות איננה מתמצה בפירוש היסטורי אחד בלבד. טענה זו נפרסה בתחומי הרעיון המשיחי, הכתיבה האזוטרית והדגם המגי-האסטרלי. בחיבוריו על תחומים אלה הראה שיש להבין באופנים חדשים את התנהלות המחשבה היהודית במשך מאות שנים.

(ג)      ההגות הציונית-הדתית: בארבעה ספרים טען שוורץ, כי התופעה הציונית-הדתית ניתנת להבנה מעמיקה רק בהתחשב ביסודות התאולוגיים שעליה היא מושתתת.

(ד)     הגותו של הרב יוסף דב סולובייצ'יק: פירוש חדש לפילוסופיה של הרב סולובייצ'יק. יצאו לאור שני כרכים. הקדמותיהם מופיעות בקישור הקתדרה ע"ש נטלי ואיזידור פרידמן

(ה)    פרשנויות לספר הכוזרי. ההדרת פירושי הרב דוד כהן (הרב הנזיר) ור' שלמה בן יהודה מלוניל ('חשק שלמה') לספר הכוזרי.

            עשרים הספרים ועשרות המחקרים שחיבר שוורץ מראים כי התופעה התרבותית עולה מתוך חקר חוגים רעיוניים רחבים, והיא איננה מתמצה בכתביהם של הוגים בודדים, כפי שהניח המחקר שקדם לו. מחקריו עוררו בזמנו פולמוסים. כיום תלמידים וחוקרים מאמצים גישה זו.

 

תפקידים בהווה ובעבר

 

תפקידים ומינויים:

דקאן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת בר-אילן (תשס"ג-תשס"ו).

ראש המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן (תשנ"ט-תשס"ב).

ראש התכנית הבין-תחומית ליהדות זמננו באוניברסיטת בר-אילן (תשנ"ט-תשס"א)

ראש המחלקה למוסיקה, אוניברסיטת בר-אילן (תשס"ז-תש"ע).

ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים, אוניברסיטת בר-אילן (תש"ע).

ראש הקתדרה ע"ש נטלי ואיזידור פרידמן להוראת משנת הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק.

ראש החוג למחשבת ישראל, מכללת 'אורות ישראל' (תשנ"א-תשנ"ח).

חבר ועדה לקביעת חומר הלימודים במחשבת ישראל, משרד החינוך.

חבר הועדה המכינה של הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות.

 

עריכה וחברות במערכת

 

עורך כתב העת:

עלי ספר: כתב עת לביבליוגרפיה ולחקר הספר העברי  (עם ג' פריבור)

Review of Jewish Thought (עם ש' הרוי)

         

חבר מערכת בכתבי העת:

דעת: כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה

The Review of Rabbinic Judaism (Brill)

Aleph: Historical Studies in Science and Judaism

 

עורך סדרת ספרים:

Emunot: Jewish Philosophy and Kabbalah (Academic Studies Press)

מחשבות: ספרייה לחקר מחשבת ישראל (הוצאת אוניברסיטת בר-אילן)

 

חבר מערכת בסדרות ספרים:

The Brill Reference Library of Judaism

פרשנות ותרבות (הוצאת אוניברסיטת בר-אילן)

 

 

 

פרסים

 

תשס"ד: פרס הכט על ספר בתולדות הציונות: 'אתגר ומשבר בחוג הרב קוק' (מוסד הרצל, אוניברסיטת חיפה).

תשס"ב: פרס על הספר הנבחר בתחום מחשבת ישראל (המרכז ע"ש גורן-גולדשטיין, אוניברסיטת בן-גוריון, באר שבע)

תשס"א: פרס על פרסום ספר אקדמי בעל ערך ייחודי: 'סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים' (אוניברסיטת בר-אילן).

תשנ"ט: פרס עמינח על הספר 'אמונה על פרשת דרכים' (קרן מרים ונחמיה עמינח).

 

 

מתוך דברים שנאמרו במעמד הענקת פרס הכט: 'מעמד זה איננו מעמד הפרס הראשון שלי, אבל זהו בהחלט המעמד הראשון שבו אני חש נרגש ואני אסביר לציבור מדוע. אני חושב שיש כאן איזושהי סגירת מעגל. לפני כשבועים הבאתי אבא שלי, שהגיע לגבורות, למסיבת יום העצמאות של גימלאי בית חרושת "נשר-מלט". אבא שלי קיבל אף הוא תעודת הוקרה. אמנם המסיבה לא הייתה בדיוק מסיבה; השעון שקיבל הוא כבר לא שעון זהב, כמו שאומרים בבדיחות של יהודים, וכן הלאה; אבל בהחלט מעמד שהוא מאוד מרגש, אחרי כארבעים שנה של עבודה במפעל המלט. וכמי שזוכר את ימי הנערות בחיפה, וזוכר את האוירה וההליכות שהיו בה ערוב של סימפטיה וגם לפעמים דחייה (הפנקס האדום כחובה היה גם בביתנו; את ימי בגרותי עצמאותי ציינתי בראש ובראשונה בפנקס כחול). בסופו של דבר את ארבעת הספרים שלי על הציונות הדתית, על הדתיות הלאומית אם תרצו, בחרתי להוציא לאור בהוצאת עם עובד, ההוצאה של ההסתדרות! יש כאן סגירת מעגל. זה מצד אחד לא היה אולי פשוט להיות דתי-לאומי בחיפה של שנות הששים והשבעים, ומאידך גיסא אני מתגעגע לאוירה של, תתפלאו, סובלנות, ואני אומר זאת כתלמיד שומר מצוות שלמד בבית ספר "הריאלי", בצורה טבעית לחלוטין. אני מקווה שהיום האוירה ממשיכה להיות כך, גם לאחר שהתנתקתי מהעיר הזאת. ועל כך אני מתרגש, ומודה לחברי הועדה על שקשרו אותי עם המקום הזה בעבותות של תודה והערכה'. (הנוסח המלא באתר http://herzl.haifa.ac.il/anti.doc.)

 

 

קורות חיים

 

תאריך לידה: 16.08.1961                                מצב משפחתי: נשוי + 6

 

1980-1984 ישיבת הסדר 'כרם ביבנה'

1985 לימוד בכולל 'בית אריאל', בית וגן, ירושלים; עריכת כתבי הרב דוד כהן ('הנזיר') והתחלת הוצאתם לאור.

1991-1985 הוראת מחשבת ישראל באולפנת 'חורב', ירושלים. כתיבת בחינות בגרות בתחום.

1987-1986 לימודי תואר ראשון במחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן במסלול: פילוסופיה מורחב.

1989-1988 לימודי תואר שלישי במחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן. כתיבת עבודה     בנושא: משנתו הפילוסופית של ר' שמואל אבן צרצה (בציון מעולה).

1990 קבלת התואר דוקטור.

1993 קבלת דרגת מרצה בכיר במחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן.

1997 קבלת דרגת פרופסור מן המנין במחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן.

1997-1991 ראש החוג לפילוסופיה במכללת 'אורות ישראל', אלקנה.

2001-1998 ראש המחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר-אילן.

2001-1999 ראש התכנית הבין-תחומית ליהדות זמננו באוניברסיטת בר-אילן.

2000 ואילך: ראש הקתדרה להוראת כתבי הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק באוניברסיטת בר-אילן.

2005-2002 דקאן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת בר-אילן.

2010-2006 ראש המחלקה למוסיקה, אוניברסיטת בר-אילן.

2010-2009 ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים

 

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

 

2009-2010 Head, The Unit of Interdisciplinary Programs, Bar-Ilan University.

2000-   : The Natali and Isidor Friedman Chair on “Teaching the Writings of Joseph Dov Soloveitchik,” Bar Ilan University.

2006-2010: Head, Department of Music, Bar Ilan University.

2002-2005: Dean of the Faculty of Humanities, Bar Ilan University.

1999-2000: Head, Interdisciplinary Program on Contemporary Jewry, Bar Ilan University.

1998-2001: Head, Department of Philosophy, Bar Ilan University.

1997: Full Professor, Department of Philosophy, Bar Ilan University.

1993: Senior Lecturer, Department of Philosophy, Bar Ilan University.

1990: Ph. D. (summa cum laude), Department of Philosophy, Bar Ilan University.

1987: B.A., Department of Philosophy, Bar Ilan University.

 

Awards

2004: Hecht Prize of the Herzl Institute for Research and Study of Zionism, University of Haifa, for Challenge and Crisis in Rabbi Kook’s Circle [Hebrew] (Tel Aviv: Am Oved, 2002).

2001: Goldstein-Goren Book Award for the best recent book in the field of Jewish thought, Ben Gurion University, for Astral Magic in Medieval Jewish Thought [Hebrew] (Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 1999).

2001: Bar-Ilan University, Research Authority, Special Award for Contradiction and Concealment in Medieval Jewish Thought [Hebrew] (Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2001).

1999: Aminoah Award of Hapo`el Hamizrahi, for The Theology of the Religious Zionist Movement [Hebrew] (Tel Aviv: Am Oved, 1996).


Publications: Selected List

 

Articles (in English)

“The Nazir on Halakhic Exegesis,” Jewish Law Annual (forthcoming)

“Changing Fronts toward Science in the Medieval Debates over Philosophy,” Journal of Jewish Thought and Philosophy 7 (1997), 61-82.

“The Debate over the Maimonidean Theory of Providence in Thirteenth-Century Jewish Philosophy,” Jewish Studies Quarterly 2 (1995), 185-196.

“La Magie astrale dans la pensée juive rationaliste en Provence au 14e siecle,” Archives d’Histoire Doctrinale et Litteraire du Moyen Âge 61 (1994), 31-55.

“Divine Immanence in Medieval Jewish Philosophy,” Journal of Jewish Thought and Philosophy 3 (1994), 249-278.

 “The Quadripartite Division of the Intellect in Medieval Jewish Thought,” Jewish Quarterly Review 84 (1993-1994), 227-236.

“Fascination and Rejection: Several Religious Zionist Attitudes toward Spinoza,” Studies in Zionism 14 (1993), 147-168.

“Yovel’s Spinoza and Other Heretics,” Jewish Quarterly Review 83 (1993), 452-457.

“Shem Tov Ibn Falaquera’s Lost Bible Commentary” (with Raphael Jospe),  Hebrew Union College  Annual 64 (1993), 167-200.

“The Fourteenth Century Jewish Neoplatonic Circle on Mosaic Prophecy,” Journal of Jewish Thought and Philosophy 2 (1992), 97-110.

“The Hebrew Auditory Logic and the Revival of Prophecy,” Tradition 26 (1992), 81-86.

 

Books

Religion or Halakhah? The Philosophy of Rabbi J. B. Soloveitchik, E. J. Brill, Leiden 2007

Central Problems of Medieval Jewish Philosophy, E. J. Brill, Leiden 2005.

Studies on Astral Magic in Medieval Jewish Philosophy, tr. David Louvish and Batya Stein (Leiden: E. J. Brill, 2005). 

Faith at the Crossroads: A Theological Profile of Religious Zionism, tr. Batya Stein (Leiden: E. J. Brill, 2002).

Challenge and Crisis in Rabbi Kook’s Circle [Hebrew] (Tel Aviv: Am Oved, 2002).

Contradiction and Concealment in Medieval Jewish Thought [Hebrew] (Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2001).

Religious Zionism between Logic and Messianism [Hebrew] (Tel Aviv: Am Oved, 1999).

Astral Magic in Medieval Jewish Thought [Hebrew] (Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 1999).

Messianism in Medieval Jewish Thought [Hebrew] (Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 1997).

Rabbi David Cohen ('The Nazir’): Commentary on The Kuzari, ed. [Hebrew] (Jerusalem: Nezer David, 1997).

The Land of Israel in Religious Zionist Thought [Hebrew] (Tel Aviv: Am Oved, 1997).

The Theology of the Religious Zionist Movement [Hebrew] (Tel Aviv: Am Oved, 1996).

Old in New Vessels: The Philosophy of a Fourteenth Century Jewish Neoplatonic  Circle [Hebrew] (Jerusalem: Bialik Institute, 1996).

The Life and Thought of Shem Tov Ibn Shaprut (with N. Frimer) [Hebrew], (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 1992).

 

תלמידי מחקר שסיימו

 

תואר שלישי:

1. רפאל בן-חיים

2. יעקב גוטליב

3. דרור ארליך

4. חגית וולף

5. הראל דורון

6. יהודה פרידלנדר

7. תמיר גרנות

8. מאיר מוניץ

9. שלמה קסירר

10. אוריאל ברק

11. צחי הרשקוביץ

 

תואר שני:

1. רבקה לביא                                                                                  

2. אלעד פילר

3. ליבוביץ ירון

4. מאיר מוניץ

5. גורפינקל אליהו

6. אוריאל ברק

7. בצלאל ראטה

8. שוקי גלזמן

9. רעות גלזמן

 

קשר

דו'אל: schward1@mail.biu.ac.il