מסכת העדויות על ההפטרות התלת שנתיות והשלמת הרשימה

YouTube

תוספות רמב"ן לפירוש התורה שנכתבו בארץ ישראל

YouTube

סיפורם של כתרי דמשק

YouTube

המסורה למקרא וקודים לתיקון שגיאות

YouTube

"ויהיו כל ימי נח" וסיפורו של 'כתר ארם צובא'

YouTube