סוף לפרשה - כתבה בנושא השלמת רשימת ההפטרות בארץ ישראל - יאיר שלג - דיוקן מקור ראשון (PDF)


ראיון בנושא השלמת רשימת ההפטרות הקדומות שנהגו בארץ ישראל

ראיון בנושא שינוי כללי הכתיב של האקדמיה ללשון העברית