המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן

חבר האקדמיה ללשון העבריתתחומי המחקר:
  • המסורה הטברנית והבבלית

  • פרשנות ימי הביניים


כנס ההפטרות בארץ ישראל ההפטרות במחזור התלת-שנתי
טבלה מפורטת - עודכן בכסליו תש"ף דצמבר 2019