רשימת קורסיםתשע"ה

08-155
יסודות הלשון והתחביר במקרא
סמסטר א' יום ה' 12 - 10

08-157
קריאה במקרא בהיבט לשוני
סמסטר ב' יום ה' 12 - 10
סילבוס

08-824
שיטות ההדרה והשוואת נוסחים
סמסטר א' יום ה' 10 - 08
סילבוס

08-873
פרשנות רשב"ם למקרא
סמסטר ב' יום ה' 10 - 08

01-096
עיונים בספר דברים
קורס מתוקשב
סילבוס