הגנ ןמשיפ

Father: ידג ןמשיפ
Mother: הנידע ךוה


INDEX