םירמ ןיקלה

Father: םהרבא ןיקלה
Mother: תימלוש ןילרב


Family : בד ךוה
Divorced

  1. הנידע ךוה
  2. ןתיא ךוה
  3. ןורש ךוה
INDEX