ןורש ךוה

Father: בד ךוה
Mother: םירמ ןיקלה


Family :
ןוזר (בקעי) יק'ג

INDEX