רשימת מאמרים ביהדות ממוחשבת

3 קטגוריות

 

מאמרים מכתב העת 'מחשבים וכיף' (27)

1. בר-אילן, מ', זרקור על יהדות ממוחשבת, חוברת מס' 27, תאריך 3-94, עמוד 36.

2. בר-אילן, מ', הלוח העברי, חוברת מס' 28, תאריך 4-94, עמודים 45-44.

3. בר-אילן, מ', מקראות גדולות: מהדורה ממוחשבת, חוברת מס' 29, תאריך 5-94, עמודים 53-52.

4. בר-אילן, מ', בית הכנסת הממוחשב, חוברת מס' 30, תאריך 6-94, עמודים 53-52.

5. בר-אילן, מ', יהדות ברחבי האינטרנט, חוברת מס' 31, תאריך 7-94, עמודים 49-46.

6. בר-אילן, מ', לומדה: ערלה, חוברת מס' 32, תאריך 8-94, עמודים 55-54.

7. בר-אילן, מ', פרוייקט השו"ת של אוניברסיטת בר-אילן (גירסה 3), חוברת מס' 33, תאריך 9-94, עמודים 49-47.

8. בר-אילן, מ', ביבליוגראפיה של הספר העברי, חוברת מס' 34, תאריך 10-94, עמודים 49-46.

9. בר-אילן, מ', Bibles & Religion, חוברת מס' 35, תאריך 11-94, עמודים 56.

10. בר-אילן, מ', שחמט ביהדות, חוברת מס' 36, תאריך 12-94, עמודים 53-52.

11. בר-אילן, מ', תוכנת המשפחה לאילן-יוחסין, חוברת מס' 37, תאריך 1-95, עמודים 53-52.

12. בר-אילן, מ', תקליטור תורני - התנ"ך ומפרשיו DBS, חוברת מס' 38, תאריך 2-95, עמודים 50-48.

13. בר-אילן, מ', כתבי הרב קוק, חוברת מס' 39, תאריך 3-95, עמודים 50-48.

14. בר-אילן, מ', Netscape הנפלאה, אינטרנט, חינוך, יהדות, חוברת מס' 40, תאריך 4-95, עמודים 24-22.

15. בר-אילן, מ', כתבי יד וספרות המחקר של התלמוד, חוברת מס' 41, תאריך 5-95, עמודים 31-30.

16. בר-אילן, מ', מאגר יהדות חופשי MTR, חוברת מס' 42, תאריך 6-95, עמודים 65-63.

17. בר-אילן, מ', שוב על הלוח היהודי הממוחשב, חוברת מס' 43, תאריך 7-95, עמודים 66-64.

18. בר-אילן, מ', תוכנת תנ"ך באנגלית לחלונות BW3, חוברת מס' 44, תאריך 8-95, עמודים 61-58.

19. בר-אילן, מ', אוצר הפוסקים, חוברת מס' 45, תאריך 9-95, עמודים 65-63.

20. בר-אילן, מ', חברת TES מארה"ב - חברה עם הכשר, חוברת מס' 46, תאריך 10-95, עמודים 63-62.

21. בר-אילן, מ', שלושה תקליטורים מאת חברת DBS: תנ"ך, תלמוד ומחשבה, חוברת מס' 47, תאריך 11-95, עמודים 67-65.

22. בר-אילן, מ', נהוראי - מאגר מידע לרפואה והלכה, חוברת מס' 48, תאריך 12-95, עמודים 27-70.

23. בר-אילן, מ', צפונות בתנ"ך הממוחשב, חוברת מס' 49, תאריך 1-96, עמודים 72-70.

24. בר-אילן, מ', פרויקט תושב"ע - פרויקט משותף ת"ל ואוניברסיטת בר-אילן, חוברת מס' 50, תאריך 2-96, עמודים 72-70.

25. בר-אילן, מ', יהדות ברחבי האינטרנט, חוברת מס' 51, תאריך 3-96, עמודים 69-66.

26. בר-אילן, מ', תקליטור הגדה של פסח, חוברת מס' 52, תאריך 4-96, עמודים 70-68.

27. בר-אילן, מ', דעת מקרא' - אנציקלופדיה תנ"כית, חוברת מס' 53, תאריך 5-96, עמודים 73-71.מאמרים מתוך PCמדיה (5)

1. בר-אילן, מ', מי מפחד מיהדות ממוחשבת?, חוברת מס' 67, תאריך 9-96, עמוד 83.

2. בר-אילן, מ', ספריה תורנית ממוחשבת 2, חוברת מס' 67, תאריך 9-96, עמודים 84, 87-86.

3. בר-אילן, מ', האנציקלופדיה התלמודית על תקליטור, חוברת מס' 68, תאריך 10-96, עמודים 80, 83-82.

4. בר-אילן, מ', ספרא - החידון התורני, חוברת מס' 69, תאריך 11-96, עמודים 84, 86.

5. בר-אילן, מ', ש"ס וראשונים - חידושים לתלמוד, חוברת מס' 70, תאריך 12-96, עמודים 82, 85-84.מאמרים נוספים (6)

1. בר-אילן, מ', תקליטור DBS ל'חלונות' גירסה 5, הצפה, יב אדר תשנ"ז (21-3-97), עמ' 6, 7.

2. בר-אילן, מ', אנצקלופדיה יודאייקה לנוער 1996, הצפה, כ"א בתשרי תשנ"ח (22-10-97), עמ' 5.

3. בר-אילן, מ', פרוייקט השו"ת גירסה 5.

4. בר-אילן, מ', תפילין בית-אל.

5. בר-אילן, מ', כתבי רבינו מוהר"ן מברסלב זיע"א ותלמידיו, הצפה, כ"ג בתמוז תשנ"ח (17798), עמ' 6.

6. בר-אילן, מ', אנציקלופדיה יודאייקה, הצפה ערב שמיני-עצרת תשנ"ט (121098), עמ'.