דברי גד החוזה

  מאיר בר-אילן

 

הספר דברי גד החוזה הוא חיבור אפוקריפי, דמוי המקרא, אך מחוץ לו. הספר כתוב בעברית מקראית, ובכך שונה ספר זה מרוב הספרים החיצוניים אשר לא נותרו במקורם העברי. עותק יחידאי של הספר הועתק בקוצ'ין בערך באמצע המאה השמונה עשרה, ומאוחר יותר נרכש כתב היד על ידי אוניברסיטת קיימברידג' באנגליה שם מצוי כתב היד עד היום.

כתב יד O0.1.20 בקיימברידג'. תצלומו במכון לתצלומים ולכתבי יד עבריים בספרייה הלאומית והאוניברסיטאית, גבעת-רם, ירושלים, הוא 16265.

חדש: פרסום לספר "דברי גד החוזה" שיצא לאור בשנת תשע"ה

לרכישת הספר לחץ כאן:

ביבליוגראפיה על 'דברי גד החוזה'

 

תמונה של עמוד אחד מתוך כ"י קיימברידג


תמונה של עמוד אחד מתוך כ"י קיימברידג' O0.1.20

 

חלק מהטקסט של 'דברי גד החוזה'

א'   בשנת שלושים ואחד למלך דוד
    בירושלם היא שנת שלשים
    ושמונה למלכות דוד היה דבר ה' אל
    גד החוזה בחדש זו על יד נחל קדרון
ב'   לאמר: כה אמר ה' לך אתה
    ועזור כגבר חלציך ועמוד בחצי
    הנחל וקרא קול גדול התמהמה
    וחישה התמהמה וחישה התמהמה
ג'   וחישה כי עוד חזון לבן ישי: ובעת
    הקריאה תהיה פניך למזרח קדם
  ועשיתי כאשר העיר וכפיך תפרוש השמימה ועיניך
ה' צותי תסגור: ויהי כאשר כליתי לקרא
    את הקריאה פקחתי את עיני וראתי
    והנה צמד בקר עולה מהנחל
    קדרון ניהג על יד חמור וגמל
    החמור לימין הצמד והגמל על
ו'   שמאלו: וקול גדול הולך לפניהם
    כקול גלגל רעם קורא בקול מר
ז'   לאמר: חוזה חוזה חוזה אלה
    ארבע