אתר הבית של ד"ר עירית עמית-כהן בר אילן .המחלקה לגאוגרפיה

מבוא לגאוגרפיה ישובית

שימור ופיתוח סביבתי

נופי תרבות-שימור ופיתוח

ביוגרפיה מעצבת נוף בעת החדשה

דמויות וארועים בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל

 

 

 

 

 

@ ד"ר עירית עמית-כהן